Меню
Your Cart

„THINK GREEN“ Каузата на Метод

Какво означава „THINK GREEN“

  Да МИСЛИШ ЗЕЛЕНО означава:

„Всяко поколение да оставя планетата ни в по-добро състояние от предното.“


 Ние можем да помогнем на всеки да „МИСЛИ ЗЕЛЕНО“ в 3 основни направления:

  1. Направление - Енергия от неизчерпаеми и възобновяеми източници
  2. НаправлениеНамаляване разхода на енергия
  3. Направление - Намаляване на Вредните емисии в околната средаКак ще Ви помогнем:

Направление 1 - енергия от неизчерпаеми/възобновяеми източници


 За Ви помогнем трябва да сте наясно с двете понятия:  

  • неизчерпаеми енергийни източници или такива, които няма да изчезнат, например: 

Слънчевата енергия, Земната топлина, Магнетизъм, Океанските приливи и течения, Вятърът.

  • възобновяеми енергийни източници ( възстановяват се в рамките на 1 – 2 поколения ), например:

Биомасата – най-общо казано всички живи организми


Метод Ви предлага, като продукти използващи неизчерпаемата слънчева енергия ( вижте слънчеви системи тук ), така и продукти използващи възобновяема биомаса ( вижте продукти на биомаса тук ) .


Направление 2 - намаляване разхода на енергия


За да се случи това, трябва да се подобри КПД-то на системата ( КПД е Коефицент на Полезно Действие ):

  • Намаляване на загубите на енергия на съоръжението - изолация на котел, колектор и камина.
  • Максимално ефективен процес по преобразуване на енергията - от светлина в топлинна енергия, от биомаса в топлина, от ел. енергия в топлина, 

( зависи от това при какъв процес се преобразува енергията, от качеството и от конструкцията на съоръжението ).

  • Намаляване загубите при преноса на енергия - изолация на тръбни пътища за продуктите предлагани от Метод. 


Ще Ви помогнем и в това направление:

Климатиците, който Ви предлагаме, преобразуват максимално ефективно топлината енергия от околната среда.

Пелетните съоръжения са много по-ефективни от конвенционалните решения за горене на биомаса. 

Разбира се и вие можете да си помогнете освен с горе изброените неща, с подобряване изолацията на вашата сграда или помещение.


Направление 3 - намаляване на вредните емисии в околната среда


Ние в Метод разбираме, че намаляването на вредните емисии не означава само изхвърляне на по-малко изгорели газове в атмосферата, а е един много по-сложен процес. Например:

  • Забелязали ли сте, че зимата в градът температурите са по-високи от температурите в полето - Това се дължи на отделените от затоплените сгради топлинни емисии.
  • Друг пример е замърсяването с газове рушащи озоновият слой, например фреона в климатика.

Така можем да продължим до безкрай, но мисля, че ви дадохме достатъчно идеи.


Как ще ви помогнем тук?
Климатиците които ви предлагаме да закупите са с фреон R32, които замърсява по-малко. По-ефективни са, черпят по-малко енергия в сравнение с по-старите климатици, а топлят/охлаждат еднакво.

Пелетните съоръжения също замърсяват по-малко, няма сажди и черни пушеци, горят по-малко гориво, а топлят даже повече в сравнение с горящите сурова дървесина и въглища.


Благодарим ви от сърце, че отделихте време за нашата Кауза.


" Всяко поколение да оставя планетата ни в по-добро състояние от предното! "


Ето какво мислят и други хора за 
„THINK GREEN“