Какво означава "THINK GREEN" ?

- Според нас в Метод да "МИСЛИШ ЗЕЛЕНО" означава

"Всяко поколение да оставя планетата ни в по-добро състояние от предното."


Ние в Метод, можем да помогнем на всеки да "МИСЛИ ЗЕЛЕНО" в 3 основни направления:


Направление 1

Енергия от неизчерпаеми и възобновяеми източници


Направление 2

Намаляване разхода на енергия


Направление 3

Намаляване на Вредните емисии в околната среда


Как ще ви помогнем:


Направление 1


За да го направим, първо ние в Метод, трябва да сме наясно с двете понятия на "Направление 1" - неизчерпаеми и възобновяеми енергийни източници.

Имената на двете понятия сами показват смисъла си, затова по-важно е да ви кажем, кои са тези източници:

1. НЕИЗЧЕРПАЕМИ източници на енергия на нашата планета са:

  • Слънчевата енергия
  • Земната топлина и магнетизъм
  • Океанските приливи и вълнения
  • Вятърът


2. ВЪЗОБНОВЯЕМИ (възобновяват се в рамките на 1 - 2 поколения ) източници на енергия са:

  • Биомасата - най-общо казано всички живи организми
  • Мисля, че вече сами се досещате как Ви помагаме в това направление: продукти използващи БИОМАСА или СЛЪНЦЕТО .


Направление 2


Какво означава "намаляване разхода на енергия" е също ясно, но

за да се случи това, трябва да се подобри КПД-то на системата:


  • Намаляване на загубите при преобразуване на енергията

( в нашата тематика - изолация )

  • Максимално ефективен процес по преобразуване на енергията

( светлина в ел. енергия, биомаса в топлина, ел. енергия в топлина, общо взето схванахте смисъла )

  • Намаляване загубите при преноса на енергия ( отново изолация )

Ще Ви помогнем и в това направление:

Климатиците, който Ви предлагаме, преобразуват максимално ефективно топлината енергия от околната среда. Пелетните съоръжения също са много по-ефективни от конвенционалните решения за горене на биомаса. Разбира се и вие можете да си помогнете освен с горе изброените неща, с подобряване изолацията на вашата сграда или помещение.


Направление 3


Ние в Метод разбираме, че намаляването на вредните емисии не означава само изхвърляне на по-малко изгорели газове в атмосферата, а е един много по-сложен процес. Например:


Забелязали ли сте, че зимата в града е по-топло от в полето. Това се дължи на отделените от отоплените сгради топлинни емисии.

Друг пример е Емисиите от замърсени води, които да си го кажем честно тровят ВСИЧКО ЖИВО.

Така можем да продължим до безкрай, но мисля, че ви дадохме достатъчно идеи.

Как ще ви помогнем тук? 

Климатиците които ви предлагаме да закупите са с фреони, които замърсяват по-малко. По-ефективни са - черпят по-малко енергия в сравнение с по-старите климатици, а топлят/охлаждат еднакво.

Пелетните съоръжения също замърсяват по-малко - няма сажди и черни пушеци, горят по-малко гориво, а топлят даже и повече.


Благодарим ви от сърце, че отделихте време за нашата Кауза 

- Всяко поколение да оставя планетата ни в по-добро състояние от предното!

Ето какво мислят и други хора за "THINK GREEN"