Всички пелетни камини, горелки и котли подлежат на задължителен пуск от оторизиран от производителя сервиз, за да важи гаранцията.


Как да разберете кой е най-близкия до вас оторизиран сервиз за пуск на пелетно съоръжение?

  • Попитайте Метод
  • В гаранционната карта с която е доставено пелетното съоръжение има посочени, кои са оторизираните сервизи за всеки район.
  • В интернет сайта на производителя.


Колко ще ми струва?

В зависимост от вида на пелетното съоръжение има различни ( твърди ) цени публикувани в сайта на съответния производител.


ВАЖНО !

След като бъде извършен пуск на пелетно съоръжение от оторизиран сервиз, той заверява гаранцията за следващите 12 месеца.

За да удължите гаранцията на вашето пелетно съоръжение с още 12 месеца ( общо 24 месеца ) е необходимо да бъде направена профилактика на пелетното съоръжение след първите 12 месеца експлоатация.